Bureau BOT maakt sinds november 2012 onderdeel uit van Calder Holding.

Calder is een op werk, onderwijs en zorg gerichte, landelijk werkende organisatie.

Met ongeveer 1.000 medewerkers biedt Calder een breed scala van dienstenop het gebied van werk, onderwijs en zorg.

De organisatie heeft in Nederland een landelijke dekking met ruim 40 vestigingen.

Over ons

Jongeren worden overspoeld door een veelheid aan prikkels, keuzemogelijkheden en situaties. Dit gebeurt continu in real life en online, thuis en op het werk, op school en bij vrienden: kortom overal en altijd. De maatschappij van vandaag bestaat daarnaast ook nog eens uit een wereld die steeds minder bepaald wordt door allerlei hiërarchische structuren. En jongeren moeten zich ondertussen maar staande zien te houden. Er wordt daarmee veel verwacht van jongeren die niet alleen hun eigen, maar ook onze toekomst vertegenwoordigen. Investeren in jongeren is daarmee noodzakelijk voor de ontwikkeling en de toekomst van de maatschappij.

Bureau BOT wil jongeren die het risico lopen uit de bocht te vliegen, met justitie in aanraking komen of in hun problemen verstrikt raken, het gereedschap bieden om de keuzes te kunnen maken die bij hen passen en die hen verder helpen. Bureau BOT biedt de jongeren handvatten om hun eigen plek in de toekomst en de samenleving te creëren. In al onze trajecten vinden wij het belangrijk om ouders en steunfiguren te betrekken.