Supervisie, intervisie en coaching voor professionals

Bureau BOT verzorgt ook supervisie, intervisie en coaching voor professionals die werken met de doelgroep (risico)jongeren. Bureau BOT beschikt over bij de LVSB gecertificeerde supervisoren en coaches die de diverse interventies aan professionals vormgeven en begeleiden.

Supervisie

Het werken als professional vraagt meer dan "een schijnbare toevallige juiste handeling". Hiervoor is een evenwichtige samenhang nodig tussen het gevoel, het denken, het handelen en het willen. Supervisie kan een uitstekend middel zijn om aan deze balans te werken. Supervisie is gericht op het "leren leren", niet alleen wat… maar ook hoe…, door middel van een eigen inbreng. Supervisie stelt de professional in staat het voelen, denken, willen en handelen te integreren, met als doel de professionaliteit te vergroten. Vragen die voor supervisie in aanmerking zijn bijvoorbeeld hoe zorg ik er voor dat ik niet zo ongeduldig ben met cliënten?, hoe kan ik mijn kwaliteiten beter inzetten? of hoe zorg ik dat mijn perfectionisme mij niet belemmert in mijn werk?

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde vorm van overleg met gelijkwaardige partners instellingsbreed of met externe deelnemers. Het is gericht op een zo goed mogelijk benutten van elkaars kwaliteiten, deskundigheid en ervaring. Een belangrijke doelstelling is om tot oplossingen te komen gericht op nieuwe perspectieven en gedragsveranderingen. Intervisie is een essentieel instrument als het gaat om bijvoorbeeld het leren zelfsturend te werken, het leren werken met nieuwe methodieken of het leren alternatieven te zien en keuzes te maken.

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij het geven van energie en het verkennen van grenzen staat. Dat kan op verschillende manieren en in diverse situaties. Iedereen kent wel momenten van stress, spanning, wrijving met collega's en een verminderde motivatie die niet vanzelf overgaat. Op dat moment is een "pas op de plaats" belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken. Coaching helpt om juist dan te komen tot inzichten en gedragsverandering. Maar ook wanneer het juist heel goed gaat of als er grote veranderingen op til zijn, kan coaching een instrument zijn dat richting geeft en houvast biedt. Coaching is heel goed in te zetten om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in kernkwaliteiten of bij vitaliteitsvraagstukken, maar ook als er sprake is van oplopende conflicten of het vergroten van zelfvertrouwen.