Training Sociale Vaardigheden

Veel jongeren zijn streetwise en minder burgerwise. Hoe ga je met mensen om? Hoe begroet je je leidinggevende? Misschien denk je dat je “jezelf” bent, wanneer je je op een bepaalde manier gedraagt, maar hoe vindt een ander dat? Hoe laat je zien wat je denkt en voelt? Wat doe je als je last hebt van iemand en wat als het andersom is? Hoe reageer je als een ander lastig gevallen wordt. In de training Sociale Vaardigheden pakken we al deze onderwerpen bij de kop. Concreet gaat het er onder meer om dat de jongere leert afspraken te maken en die vervolgens na te komen; elkaar uit te laten praten in de groep; zich verbaal te uiten in een groep of tegen een ander; zich verzorgd te kleden; zelfstandig opdrachten in het maatschappelijk verkeer uit te voeren zoals het bezoeken van een officiële instelling, etc. In de training verwerven de jongeren voldoende inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen. De jongeren voeren gezamenlijk of zelfstandig opdrachten uit, in wisselende samenstellingen.

In de training bieden we de jongere kennis aan over sociaal aanvaardbaar gedrag in het dagelijkse leven, als ook in een leerwerksituatie. Het programma omvat de volgende onderdelen:

  • Inzicht krijgen in vaardigheden en beperkingen
  • Oefenen met opdrachten in communicatie en gedrag in groepsverband
  • Opdrachten in communicatie en gedrag in het maatschappelijk verkeer
  • Evaluatie en benoemen van manco’s die in verdere trajectonderdelen aandachtspunten blijven