Medewerkers

De medewerkers van Bureau BOT zijn agogisch opgeleid op minimaal hbo-niveau en zorgvuldig geselecteerd en getoetst op kwalificaties, ervaring en competenties. Verder is de teamsamenstelling een belangrijk selectiecriterium. Bureau BOT wil een zo gedifferentieerd mogelijk team trainers kunnen inzetten.

Alle trainers zijn door PI-Research opgeleid tot gecertificeerde trainers voor de interventie Tools4U. Een aantal trainers van Bureau BOT is daarnaast door de Van Montfoort Groep opgeleid en gecertificeerd voor de nieuwe interventie So Cool. Ook So Cool is ontwikkeld in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij Bureau BOT nemen we de ontwikkeling van onze medewerkers sowieso zeer serieus en we verwachten van onze medewerkers daartoe dan ook de nodige inzet. Binnen het bedrijf wordt hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.

  • Supervisie krijgt meer dan serieuze aandacht;
  • Ook de supervisoren volgen met regelmaat cursussen ter verbreding en verdieping en zijn gecertificeerd en aangesloten bij de LVSB;
  • Bureau BOT betrekt opleidingsinstituten als PI Research en de Van Montfoort Groep bij de ontwikkeling van de trainers om zo binnen de deskundigheidsbevordering voor extra verdieping en verbreding te zorgen.
BB 01